Dept. of Physics
at IMFM
Jadranska 19, 1000 Ljubljana,
Slovenia


Members
Projects
Conferences
Bibliography
CMag
Public Tenders
Predlogi za diplomska dela
Iščemo mladega raziskovalca
PhD student position


Welcome


NQR08 Workshop


Infrastrukturna dejavnost