Dept. of Physics
at IMFM
Jadranska 19, 1000 Ljubljana,
Slovenia


Members
Projects
Conferences
Bibliography
CMag
Public Tenders
Predlogi za diplomska dela
Iščemo mladega raziskovalca
PhD student position


Welcome


NQR08 Workshop

COMBINE project


Infrastrukturna dejavnost