Department of Physics at
Institute of Mathematics, Physics and Mechanics
Jadranska 19, 1000 Ljubljana,
Slovenia

Prosto mesto mladega raziskovalca na področju Tehnološko usmerjena fizika

Open position for a PhD student in Technology driven physics

Mladi raziskovalec (redna zaposlitev, začetek 1. oktobra 2023 ali 1. oktobra 2024, trajanje 4 leta)

Na Oddelku za fiziko Inštituta za matematiko, fiziko in mehaniko je na voljo mesto mladega raziskovalca.

Raziskovalna področja: magnetizem, magnetokemija, molecularni magneti, multiferoiki, eksperimentalno delo na MPMS-XL-5 in MPMS 3 SQUID magnetometerihPričakovana izobrazba: magisterij iz fizike ali kemije. Mladi raziskovalec bo polno zaposlen v 33. plačilnem razredu.

Več informacij: Zvonko Jagličić (email: zvonko.jaglicic@imfm.si)

PhD student position (regular employment, starting from October 1st 2023 or Oct. 1st 2024, duration 4 years)

A PhD student position is available at the Department of Physics, Institute of Mathematics, Physics and Mechanics.

The research fields: magnetism, magnetochemistry, molecular magnets, multiferroics, experimental work on MPMS-XL-5 and MPMS 3 SQUID magnetometer

Expected qualification: MSc in Physics or Chemistry

The Ph.D. student is employed including all social benefits.
The salary is expected to be cca. 1150 EU/month netto (after taxes).

More information: Zvonko Jagličić (email: zvonko.jaglicic@imfm.si )

[Department of Physics - HOME]
[Members] [Projects] [Conferences] [Bibliography] [IMFM]