Dept. of Physics
at IMFM
Jadranska 19, 1000 Ljubljana,
Slovenia


Kontakt:

Vojko Jazbinšek
IMFM
Jadranska 19
vojko.jazbinsek@imfm.si
Tel.: +386 1 4766-580
Fax: +386 1 2517-281


Infrastrukturna dejavnost pri IMFM (I0-0002)

Vodja: dr. Vojko Jazbinšek

Kratek opis: Infrastrukturno dejavnost IMFM sestavljajo trije sklopi:

a) infrastrukturna podpora Centru za magnetne meritve,
b) infrastrukturna podpora spektrometrskemu sistemu za jedrsko kvadrupolno resonanco (JKR) in
c) infrastrukturna podpora za informacijsko dejavnost.


Podpora programom: P2-0348 Nove slikovno-analitske metode (IMFM, MPŠ, Zvonko Jagličić)
P1-0125 Magnetna resonanca in dielektrična spektroskopija ''pametnih'' novih materialov (IJS, Janez Dolinšek)
P2-0084 Nanostrukturni materiali (IJS, Spomenka Kobe)
P2-0089 Sodobni anorganski magnetni in polprevodni materiali (IJS, Darko Makovec)
P1-0175 Sinteza, struktura, lastnosti snovi in materialov (UL FKKT, Anton Meden)
P1-0099 Fizika mehkih snovi, površin in nanostruktur (IJS, UL FMF, Slobodan Žumer)
P1-0045 Anorganska kemija in tehnologija (IJS, Gašper Tavčar)
P1-0040 Dinamika kompleksnih snovi (IJS, Dragan D. Mihailović)

Podpora projektom: J2-8194 Senzorske tehnologije pri kontroli posegov v objekte kulturne dediščine, 1.5.2017 - 30.4.2020)
J1-7032 Visokoentropijske kovinske spojine(IJS, IMFM, Janez Dolinšek, 1.1.2016 – 31.12.2018)
J1-7302 Nanoteranostiki na osnovi magnetno odzivnih materialov (IJS, Kocbek Petra , 1.1.2016 - 31.12.2018)
J2-6760 Bio-odzivni sistemi na osnovi magnetno-optično sklopljenih nanomaterialov za inovativno zdravljenje kožnih rakavih obolenj (IJS, Šturm Sašo, 1.7.2014 - 30.6.2017)
J1-4070 Novi kovinski materiali za termično shranjevanje digitalnih informacij (IJS, IMFM, Janez Dolinšek, 1.7.2011 - 30.6.2014)
L2-4097 Visoko koercitivni Nd-Fe-B plasto vezani magneti za avtomobilsko aplikacijo (IJS, Spomenka Kobe, 1.7.2011 - 30.6.2014)
L2-4099 Zaščiteni trajni magneti za napredne aplikacije pri visokih temperaturah (IJS, Paul John Mc Guiness, 1.7.2011 - 30.6.2014)
L7-4161 Spektrometer za avtomatizirano karakterizacijo novih spojin z metodo 14N jedrske kvadrupolne resonance (IJS, IMFM, Alan Gregorovič, 1.7.2011 – 30.6.2014)
J1-2026 Shranjevanje vodika v cirkonijevih kovinskih steklih (IJS, Janez Dolinšek), 1.5.2009 - 30.4.2012
J1-0155 Vzorci strukturna-samorganizacija ter magnetoelektriki v mešanicah nano-delcev in tekočih kristalov (IJS, Samo Kralj, 1.2.2008 - 30.1.2011)
J1-2118 Nova osnovna stanja in kvantne kritične točke v nižjedimenzionalnih kvantnih spinskih sistemih (IJS, Denis Arčon 1.5.2009 - 30.4.2012 )
J1-2284 Superprevodnost in magnetizem v novih železovih superprevodnikih (IJS, Peter Jeglič, 1.5.2009 - 30.4.2012)


Dokumenti: Objave 2015-2016
Objave 2017
Objave 2018
Poročilo strokovne komisije o opravljenem postopku ocenjevanja izvajanja IP IMFM v letu 2011


ARRS - podatki o opremi marec 2022: ARRS-RI-Evidenca-opreme-IMFM-2022-3.xls